Udgivelsesplan for Katolsk Orientering

Vedr. de deadlines, der er anført i midterkolonnen: tidsfristerne gælder især det stof, der sendes fra sognene, og de skal forstås således, at man ikke efter den anførte dato umiddelbart kan påregne at få sit indlæg med. Redaktionen prøver imidlertid at være så fleksibel som muligt, så er man blevet forsinket, råder vi til, at man ringer og forhører sig om mulighederne.

Hvad angår annoncer gælder i princippet de samme retningslinier. 

For læserbreve og artikler, som indsendes uopfordret, vil det som hovedregel være pladshensyn, der afgør, hvornår et indlæg kan bringes.

Udgivelsesplan 2023