Katolsk Orientering ændres

Katolsk Orientering udgives ikke længere i den kendte form. Sidste nummer udkom d. 15. december 2023. Stor tak til alle som gennem mange år trofast har ydet en kæmpe indsats for udgivelsen. I løbet af sommeren 2024 vil der komme en ny udgivelse i form af et magasin. Bispedømmets kommunikation via de elektroniske medier vil også øges. Så selvom KO ikke længere udgives i samme form, så er planen at øge bispedømmets samlede kommunikation. Det tager naturligvis lidt tid inden en ny strategi og nye medarbejdere kommer på plads, men så snart den første udgave af det nye magasin er på vej, vil du kunne læse mere om det på bispedømmets hjemmeside. Her nedenfor, kan du fortsat læse de gamle numre af Katolsk Orientering.

Seneste numre af Katolsk Orientering

 

Tidligere udgaver - 2023

KO nr. 1, 13. januar download          KO nr. 2, 03. februar download    
KO nr. 3, 24. februar download        KO nr. 4, 17. marts download    
KO nr. 5, 05. april download            KO nr. 6, 28. april download    
KO nr. 7, 18. maj download             KO nr. 8, 9. juni download    
KO nr. 9, 30. juni download             KO nr. 10, 11. august download    
KO nr, 11, 1. sept. download           KO nr. 12, 22. september download    
KO nr. 13, 13. oktober download     KO nr. 14, 3. november download    
KO nr. 15, 24. november download  KO nr. 16, 15. december download