Frivilligt bidrag

Katolsk Orientering

Giro: 205-7042

På forhånd hjertelig tak for dit bidrag!

Med venlig hilsen

Redaktionen

Tilmeld nyhedsbrev

No template file found: {$plugin.feadmin.dmailsubscription.file.templateFile}
< Biskop Richard Williamson træder tilbage
18.02.09 12:21 Alder: 8 yrs

Af: Lissie Lundh

Eksistentielle spørgsmål og svar

Anselm Grün trådte som nittenårig ind i benediktinerordenen. Han er en værdsat åndelig vejleder med stort kendskab til psykologi, og han har skrevet en lang række bøger om kristen spiritualitet. - Lissie Lundh anmelder en nyere udgivelse fra Steno Forlag.


Anselm Grün trådte som nittenårig ind i benediktinerordenen. Han er en værdsat åndelig vejleder med stort kendskab til psykologi, og han har skrevet en lang række bøger om kristen spiritualitet.

Eksistentielle spørgsmål og svar er inddelt i syv kapitler. Hvert kapitel er bygget op på den måde, at forfatteren stiller nogle spørgsmål af eksistentiel karakter, som han selv prøver at besvare. Han stiller i alt 106 spørgsmål, der er så centrale, at de fleste mennesker på et eller andet tidspunkt i livet har stillet disse spørgsmål til sig selv eller andre. "Hvad er jeg værd?" "Er jeg fri?" er således de to hovedspørgsmål i kapitel to, og i løbet af dette kapitel grunder forfatteren over, hvad frihed er, og han kommer ind på de psykologiske, åndelige og filosofiske aspekter af frihedsbegrebet. Fra dette kapitel går der en linje til et senere kapitel, der handler om ansvarlighed. Forfatteren ser er en tendens til, at mennesker i dag giver samfundet og forældrene skylden for, at livet ikke går, som de ønsker, og forfatteren mener, det er uværdigt, at mennesker benytter krænkelse som påskud til ikke selv at foretage sig noget. Det er dog vigtigt her at pointere, at forfatteren under ingen omstændigheder ser let på menneskelige krænkelser. Nej, han benægter ikke, hvor vanskelige disse krænkelser kan være for folk, men han fastholder det uværdige i ikke at tage ansvar for det, der gives mennesker at kunne tage ansvar for.

I sin grunden over ansvarlighed kommer forfatteren ind på spørgsmålet om, hvad samvittigheden er, og han har en klog skelnen mellem over-jeget og samvittigheden. Han skriver, at Guds stemme adskiller sig fra over-jegets stemme ved den virkning, den har på menneskets psyke. Guds stemme udvirker altid liv, fred og kærlighed, medens over-jegets stemme ofte resulterer i snævertsyn, angst, stress og hårdhed. Den får os til at følge reglerne mere end at give liv.

De eksistentielle problemstillinger, forfatteren kommer ind på, strækker sig meget vidt. Han skriver blandt andet om begreberne lykke, frihed, ansvar, håb, død og modenhed, og han skriver om menneskets længsel efter Gud. 

Forfatteren kommer aldrig med et fasttømret svar, men indkredser problemstillingen, således at læseren får mulighed for at grunde over hans svar. Han giver således plads både til modsigelse og større fordybelse.

  

Anselm Grüm OSB: Eksistentielle spørgsmål og svar.

223 sider. Kr. 205.00.

Steno Forlag 2008.

 


 

 Vær med til at sikre. at den Katolske Kirke i Danmark kan eksistere og løse den opgave, Vor Herre har betroet os.

Kontakt:

Bispekontoret

Gl. Kongevej 15

1610 København V.

Telefon 33 55 60 80

kl. 9-16 undt. lørdag

Email

fast_indhold