Frivilligt bidrag

Katolsk Orientering

Giro: 205-7042

På forhånd hjertelig tak for dit bidrag!

Med venlig hilsen

Redaktionen

Tilmeld nyhedsbrev

No template file found: {$plugin.feadmin.dmailsubscription.file.templateFile}
< Paven i Libanon: Stop vold og fundamentalisme
28.09.12 10:44 Alder: 5 yrs
Kategori: Nyt fra verdenskirken

Paven til Fellay: "Du er nødt til at acceptere Det andet Vatikankoncil"

Den lefebvristiske biskop Tissier de Mallerais har på en konference tidligere på måneden afsløret indholdet af det brev pave Benedikt tidligere på året skrev til præstebroderskabet generalsuperior, biskop Bernard Fellay.


SSPX' generalsuperior, biskop Bernard Fellay

Indholdet af pavens brev, dateret den 30. juni 2012, blev afsløret under en konference den 16. september på prioratet St. Louis-Marie Grignon de Monfort i Frankrig af monsignore Bernard Tissier de Mallerais, en af SSPX’ fire biskopper og kendt for sin modvilje mod at indgå en aftale med Rom.

På konferencen sagde prælaten bl.a.: ”Den 30. juni 2012 […] skrev paven et personligt brev til vores generalsuperior, monsignore Fellay: ”Jeg kan bekræfte, at for at blive fuldt reintegreret i Den katolske Kirke er du nødt til virkelig at acceptere Det andet Vatikankoncil og Kirkens lære efter koncilet”. 

”Dette er virkeligt et springende punkt”, sagde Tissier de Mallerais, ”fordi vi ikke kan acceptere eller vil underskrive noget som dette. Nok kan der ske præciseringer, fordi koncilet er så omfattende og det rummer da også visse positive elementer, men det er ikke det afgørende element ved koncilet”.

Læs mere på Vatican Insider 
 
 


 

 Vær med til at sikre. at den Katolske Kirke i Danmark kan eksistere og løse den opgave, Vor Herre har betroet os.

Kontakt:

Bispekontoret

Gl. Kongevej 15

1610 København V.

Telefon 33 55 60 80

kl. 9-16 undt. lørdag

Email

fast_indhold